Dette er en oversiktside over som inneholder avisartikler, ukebladartikler og You Tube videoer relatert til Tore Bakken og boken Pasientskaden. I tillegg har jeg tatt inn filmen Lykkepillen som handler om antidepressiva. Oversikten er alfabetisk ordnet. Trykk på ønsket tittel for å komme videre. Det er kun A-amagsinet hvor man må logge inn for å lese hele artikkelen.