Faksimile av Fibromyalgibladet 3/2009 side 14. Artikkelen fortsetter på neste side.

Fortsettelse fra forrige side. Faksimile av Fibromyalgibladet 3/2009 side 15