You Tube VIDEO NR 1  (ca 11 minutter)

 

https://youtu.be/n-BShy6-Bik

 

Forfatter Tore Bakken forteller om boken Pasientskaden. 

Intervjuer: Redaktør/informasjonsleder  i Evangeliesenteret Bjørn Gjellum.

 

 

You Tube VIDEO NR 2  (ca 11 minutter)

 

https://youtu.be/0Q0rQ6fxT38

 

En leges reaksjon på boken Pasientskaden. Intervju med psykiater Hans Arvid Øberg.

Intervjuer:Redaktør i ESTV Terje Kingsrød

 

 

You Tube VIDEO NR 3  (ca 25 minutter)

 

https://youtu.be/bYuFsHVcVjQ

 

Forfatter Tore Bakken forteller om reaksjonene han har fått på boken Pasientskaden. 

Sykepleier Anne-Lise Grensedal intervjues deretter om avhengighet av vanedannende medikamenter og hvordan dette håndteres i Evangeliesenteret.

Intervjuer: Redaktør i ESTV, Terje Kingsrød. 

 

 

You Tube VIDEO NR 4  (ca 24 minutter)

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXSx1ggH4W8

 

Videoen er en del av en internasjonal informasjonskampanje i forbindelse med World Benzodiazepine Awareness Day. Feilmedisinerte pasienter over hele verden står frem med sine sterke historier. Forfatter Tore Bakken har et innlegg (norsk tale og engelsk tekst) som starter 8 minutter og 50 sekunder ut i ovennevnte video. Sistnevnte innlegg, varighet ca 1 minutt, og uten engelsk tekst finnes også her: https://youtu.be/9N-HKudkQKM

 

 

You Tube VIDEO NR 5  (ca 55 minutter)

 

https://youtu.be/MuqvdWdfJzU

 

Forfatter av boken Pasientskaden, Tore Bakken forteller om sine erfaringer med vanedannende medikamenter. Intervjuet kommer 32 minutter ut videoen. Intervjuer: Redaktør i ES-TV, Terje Kingsrød.

 

Første del av videoen tar blant annet opp spørsmålene: Hva er rusfri? Hvorfor endret man innholdet i begrepet rusfri? Er man egentlig rusfri når man bruker LAR-medisiner? Er det mulig å bli fri fra LAR-medisiner som Subutex og Metadon? Programledere: Trond Anderson og Pål Andre Joys Wigart.

 

Viktig! Helt på slutten av videoen oppfordrer programlederen til å ta kontakt med Evangeliesenteret hvis man sliter med rusmidler eller har noen i familien som gjør det. Dessverre har ikke Evangeliesenteret i dag (oktober 2019) et tilbud på nedtrapping av benzodiazepiner. Ved avhengighet av benzodiazepiner er det beste rådet å ta opp avhengigheten med fastlegen og be om en nedtrappingsplan. Eller fastlegen kan søke om innleggelse i en institusjon som tilbyr langsom nedtrapping. Det er ikke tilrådelig å bråslutte på egenhånd med benzodiazepiner.

 

Produsent av video nr 1, 2, 3 og 5: ESTV (Evangeliesenteret TV).

Produsent av innslaget med Tore Bakken i Video nr 4: Bakken Bok og Foredrag.