Lenke til bokanmeldelse av Professor Jørgen G. Bramness i Tidsskrift for Den norske legeforening http://tidsskriftet.no/article/3403349/