Trenger vi psykofarmaka?

Noen stiller spørsmål om denne nettsidens generelle nnstilling til psykofarmaka.

Spørsmålet kan besvares ved å sitere Professor Peter C. Gøtzsche. Han skriver på side 348 i den norske utgaven av boken "Dødelig medisin og organisert kriminalitet: Hvordan den farmasøytiske industrien har korrumpert helsevesenet". (Boken er lesverdig og kan lånes på biblioteket).

"Jeg ved også at nogle lægemidler kan være nyttige nogle gange for nogle patienter, og jeg går ikke ind for «antipsykiatri» på nogen måte. Men efter mine studier på dette område er jeg nået frem til en meget ubehagelig konklusion.

Vore borgere ville være langt bedre stillet, hvis vi fjernede alle psykofarmaka fra markedet, fordi lægerne ikke er i stand til at håndtere dem. Det er indiskutabelt, at deres tilgængelighed gør mere skade end gavn."

Reportasjen «Sveriges beste sykehjem»

Selv om denne hjemmesidens formål er å fokusere på overforbruk av vanedannende medikamenter, må vi være klar over at det foregår også et overforbruk også av andre typer medisiner . Dette gjelder ikke minst på alders- og sykehjem, noe denne reportasjen viser. Dokumentaren viser helsegevinsten av å skjære ned på unødvendig medisinering samt hvordan sosial kontakt og mosjon kan bedre livskvaliteten for våre eldre.

 https://tv.nrk.no/serie/sveriges-beste-sykehjem

 

Helsereform

Med virkning fra 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha tilbud om medikamentfri behandling. Og det skal gis tilbud om nedtrapping av legemiddelbehandling for pasienter som ønsker det. Se: http://medisinfrietilbud.no/

Råd og vurderinger i forbindelse med nedtrapping av vanedannende medikamenter. 

Det beste stedet å begynne, når man har lest seg opp på temaet, er å kontakte fastlegen og be om hjelp. Om man ikke ønsker/klarer å trappe ned i egen regi, kan fastlegen søke om poliklinisk behandling eller døgninnleggelse i spesialhelsetjenesten (nedtrappingsklinikk). Det finnes både private og offentlige klinikker som tilbyr nedtrapping. Fordelen med de private klinikkene er at ventetiden er kort, ulempen er at man ofte må betale behandlingen selv. Fordelen med de offentlige klinikkene er at de er gratis ved innleggelse i døgnenhet, ellers er det bare vanlige egenandeler. Fordelen med nedtrapping i egen regi er at nedtrapping kan skje mye langsommere - og derved også mer skånsomt. Innleggelse i klinikk betyr som regel ganske rask nedtrapping, etter noens oppfatning for rask nedtrapping. Til gjengjeld har man et profesjonelt støtteapparat rundt seg når abstinensene blir tunge.

 

OPIOID-KRISEN OG DOM MOT LEGEMIDDELGIGANT

 Publisert 26.08.2019  

NRK/Urix: Farmasi-giganten Johnson & Johnson er dømt til å betale mer enn fem milliarder i erstatning etter opioid-krisen. Overdoser av medisiner har ført til flere dødsfall enn trafikkulykker i USA de siste årene. Tidligere ble smertestillende medikamenter med opioider kun gitt til kreftpasienter eller i livets siste fase fordi de er sterkt avhengighetsskapende. Siden 1990-tallet har dog opioider likevel blitt løsningen for mange smertepasienter i USA, etter sterkt press fra farmasigigantene.

https://www.nrk.no/urix/farmasi-gigant-i-usa-domt-etter-opioid-epidemi-1.14674872

Relatert lenke: https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2019/09/19/195612025/vil-vaere-fore-var-en-opioid-epidemi-i-norge