Bokanmeldelse av Pasientskaden i Tidsskriftet Sykepleien

https://sykepleien.no/bok/2015/11/svak-roman-med-kraftig-innhold

 

Kronikk av Tore Bakken i Tidsskriftet Sykepleien

https://sykepleien.no/meninger/kronikk/2018/03/tore-bakken-fikk-over-30-resepter-pa-5-ar

 

Debatt i regi av Tidsskriftet Sykepleien (Oslo Kulturhus 05.04.2018)

Tore Bakken deltar i debatten og med innledende foredrag. Andre deltagere er overlege Tom Vøyvik ved Trasoppklinikken, fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket og Elisabeth Kjølsrud, leder i rådet for sykepleieetikk. Debatten ble ledet av Barth Tholens, ansvarlig redaktør i Tidsskriftet Sykepleien. Se opptaket fra debatten her:

https://sykepleien.no/2018/04/se-debatten-om-angst-og-sovemedisiner