Silje Marie overlevde 10 år med "tortur" i Psykiatrien.

Se den sterke filmen om psykofarmakas skyggesider er:

http://www.lykkepillenfilm.no/