Juridisk bistand ved pasientskade.

Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling og mener at du har fått en skade som en følge av dette, kan du ta kontakt med et advokatkontor som yter bistand i forbindelse med pasientskade-saker eller direkte med Norsk Pasientskadeerstatning.

Muligheten til å vinne frem og få erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning er dessverre nokså liten uten en god advokat. Det er viktig at advokaten har erfaring og kan vise til saker som han har vunnet. 

ADVOKAKTFIRMAET ROANDER

Dette er et advokatfirma med spesialkompetanse på pasientskadesaker.

Det er ingen kostnader forbundet med en uforpliktende samtale rundt saken.

Kontoradresse: Nedre Slottsgt. 4, 0157 Oslo

Telefon: 22 70 89 89

E-post: thomas@roander.no

Hjemmeside: www.roander.no

NPE - NORSK PASIENTSKADERSTATNING

Telefon: 22 99 45 00

Hjemmeside: www.npe.no/

E-post: npepost@npe.no