Lenke om Tramadol, et smertestillende legemiddel som brukes til behandling av moderate og sterke smerter. Min historie om overmedisinering med blant annet Tramadol, finnes på slutten av denne artikkelen.  

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Onx743/tolletaten-roper-varsku-om-store-pillebeslag-frykter-flere-doedsfall

Publisert i VG 15.02.2019

Mer informasjon om Tramadol:

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-legemidler/tramadol-kaps/