Aftenposten / A-magasinet

Lenke til artikkelen "Avhengighet på resept", trykket i A-magasinet 20. mars 2009:

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/GrVbx/Avhengighet-pa-resept 

Inledning:

FORAN EN STØRRE forsamling står han oppreist. Ryggen er rak, stemmen fast. – Mitt navn er Tore Bakken. Jeg har vært medikamentavhengig i ti år. Jeg skal fortelle om hvordan jeg kom inn i det, hvordan jeg kom ut av det, og hva som har vært de største utfordringene underveis. Slik kan et personlig helvete også oppsummeres. Å kunne stå slik, oppreist, fyller ham med en stor frihetsfølelse. For Tore Bakken er en mann som har vært nede i knestående. Veien inn i ti års legemiddelavhengighet starter med en følelse av utbrenthet i 1995. På menns vis har han i det lengste ventet med å oppsøke lege. Men når så skjer, forteller Tore legen om lange arbeidsdager som markedsansvarlig. Presset og stresset er stort, kroppen sliten og tung. En grundig undersøkelse avslører lungesykdommen Sarkoidose, en sykdom som normalt vil gå over av seg selv, og som langt på vei forklarer følelsen av utbrenthet. Men tidvis gir den problemer med å puste fritt, og for første gang i livet overmannes Tore av angst. Angsten gir netter uten søvn. I tillegg har han leddsmerter, også det et vanlig symptom ved lungesykdommen. For dette får han sovetablettene Mogadon og Paralgin Forte for leddsmertene. – Jeg spurte legen om jeg kunne bli avhengig av medisinene, men han beroliget meg med at det ikke var noen fare så lenge jeg fulgte de angitte dosene.

– Når man hører et ord som medikamentavhengighet, er det lett å tenke pillemisbruk, men medikamentavhengighet handler om mennesker som i god tro har tatt imot tabletter fra en lege og overholdt dosene. Men når avhengighet og bivirkninger av medisinene oppstår, skjønner sjelden hverken leger eller brukere hva som skjer, forteller Rolf Torodd Olafsen, som selv ble avhengig av smertestillende etter en hofteoperasjon. Nå leder han Medisin Mot Piller, landets eneste tiltak på dette feltet.Siden oppstarten i 2006 har over 1000 medikamentavhengige henvendt seg hit for hjelp. Olafsen anslår at fem til seks prosent av befolkningen rammes av bivirkninger av legemidler, og mener medikamentavhengighet er norsk helsevesens største skjulte utfordring.Det er først og fremst angstdempende og sovetabletter av typen benzodiazepiner, også kalt valiumpreparater, som går igjen blant de medikamentavhengige. I tillegg kommer smertestillende, innsovningstabletter og SSRI-antidepressiva (lykkepillen). Felles for alle disse medisinene, antidepressiva unntatt, er at den gode effekten raskt vil avta. For å oppnå samme effekt vil kroppen kreve økt dose og reagere med abstinens om så ikke skjer........(trykk på lenken ovenfor for å lese videre)

Ytterligere et sitat fra teksten:

Det djevelske er at abstinenssymptomene til forveksling er lik de plagene man opprinnelig søkte hjelp for. Å skulle skille mellom hva som er abstinenssymptomer/bivirkninger av medisinene og hva som er et reelt sykdomsbilde, krever solide kunnskaper. Noe de færreste leger har, sier Olafsen

Merk!

Prosjektet "Medisin mot piller" som omtales i artikkelen er nedlagt grunnet mangel på bevilgninger.